Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hoàng Thị Hằng)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Anh_80.jpg Anh_79.jpg Anh_76.jpg Anh_711.jpg Anh_72.jpg Anh_73.jpg Anh_66.jpg Anh_62.jpg X_HONG_38a_15x21.jpg Anh_61.jpg Anh_60.jpg Anh_58.jpg Anh_57.jpg Anh_56.jpg Anh_55.jpg Anh_53.jpg

  Đang ghé thăm trường

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Nha Trang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Thị Hà Linh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 540 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hoàng Thị Nguyện
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Thị Lan Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục
  Điểm số 104 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Bích Nữ
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
  Điểm số 1470 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Đắc Thị Khánh Hồng
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/khanhhong70hv
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 153935 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Minh Giám
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/giamhungvuongdh
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 1359 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Bích Hà
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/hahungvuongdongha
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 11158 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Lan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Thị Lan Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 3, Âm nhạc
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hiền
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/nhienhvdh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Tâm
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/ntamhvdh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Lệ Hà
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/nhahvdh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Dương Thị Hoài Phương
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/dhphuonghvdh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thuý Hương
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/nthuonghvdh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Đức Bửu
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/hbuuhvdh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Thị Hải An
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/hanhvdh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Thị Minh Châu
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/pchauhvdh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Khánh Vân
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/lvanhvdh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Gái
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Mỹ thuật
  Điểm số 90 (xem chi tiết)